Shift Knobs

In the works…New Shift Knobs I’ll be selling at the Birthplace of Route 66 Festival in downtown Springfield, MO

spinner
tikiback.jpg
weirdo.jpg
frank.jpg
tikir.jpg
tikisw.jpg
pinsskull.jpg
monkey.jpg
fightingskull.jpg
skulls.jpg
tiki.jpg
tikiback.jpg
weirdo.jpg

 

%d bloggers like this: